CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3P EMIC

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA TRỰC TIẾP EMIC -19%

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA TRỰC TIẾP EMIC

Công tơ điện tử 3 pha EMIC trực tiếp ME-40mG Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp, công tơ điện tử 3 pha EMIC Đo đếm điện năng trực tiếp. Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, góc lệch pha.....đặc biệt có thanh ghi đa biểu giá lưu trữ được điện năng của ba biểu giá bình thường, cao điểm, thấp điểm. Tiện lợi trong quá trình tính giá thành cho sản phẩm cho mỗi ca sản xuất......

5,250,000 đ6,500,000 đ
MUA NGAY
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA GIÁN TIẾP EMIC -19%

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA GIÁN TIẾP EMIC

Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp ME-41mG Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp, công tơ điện 3 pha Đo đếm điện năng gián tiếp. Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, góc lệch pha.....đặc biệt có thanh ghi đa biểu giá lưu trữ được điện năng của ba biểu giá bình thường, cao điểm, thấp điểm. Tiện lợi trong quá trình tính giá thành cho sản phẩm cho mỗi ca sản xuất......

5,250,000 đ6,500,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)