Công Tơ Điện Tử Elster

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ ELSTER A1700 Call

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ ELSTER A1700

Công tơ điện tử 3 pha A1700 thuộc dòng công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá Elster. Công tơ điện tử 3 pha Elster A1700 được sử dụng cho nhóm khách hàng có mức độ sử dụng điện lớn qua các Trạm biến áp riêng, với biểu giá điện tính theo tưng khung thời gian, đo đếm điện năng cả bốn góc phần tư, có thu thập từ xa bằng RF, RF-Mesh, PLC, GPRS hay RS485...

Vui lòng gọi

Top

   (0)