CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ LANDIS

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3PHA LANDIS Call

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3PHA LANDIS

Công tơ điện tử 3 pha Landis thuộc dòng công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá. Công tơ điện tử 3 pha Landis được sử dụng cho nhóm khách hàng có mức độ sử dụng điện lớn qua các Trạm biến áp riêng, với biểu giá điện tính theo tưng khung thời gian, đo đếm điện năng cả bốn góc phần tư, có thu thập từ xa bằng RF, RF-Mesh, PLC, GPRS hay RS485...

Vui lòng gọi

Top

   (0)