Biến Dòng Đo Lường Băng Quấn 800/5A

Biến Dòng Đo Lường Băng Quấn 800/5A

(1 đánh giá)

MT5/1/5/0800

Munhean

12 tháng

Biến dòng băng quấn Munhean Biến dòng đo lường hạ thế 800/5A MCT Munhean 800/5A

Biến dòng đo lường Munhean 800/5A
Điện áp: 600VAC
Dòng từ: 800A
Cấp chính xác: 1
Biến dòng Munhean đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định của điện lực Việt Nam
Cung cấp các loại biến dòng có đế và không có đế, phù hợp với yêu cầu lắp đặt của khách hàng.

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại

Tên Sản Phẩm Loại Mã hàng
Biến dòng băng quấn 50/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 50/5A MT5/1/5/0050
Biến dòng băng quấn 60/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 60/5A MT5/1/5/0060
Biến dòng băng quấn 100/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 100/5A MT5/1/5/0100
Biến dòng băng quấn 150/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 150/5A MT5/1/5/0150
Biến dòng băng quấn 200/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 200/5A MT5/1/5/0200
Biến dòng băng quấn 250/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 250/5A MT5/1/5/0250
Biến dòng băng quấn 300/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 300/5A MT5/1/5/0300
Biến dòng băng quấn 400/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 400/5A MT5/1/5/0400
Biến dòng băng quấn 500/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 500/5A MT5/1/5/0500
Biến dòng băng quấn 60/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 600/5A MT5/1/5/0600
Biến dòng băng quấn 800/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 800/5A MT5/1/5/0800
Biến dòng băng quấn 1000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 1000/5A MT5/1/5/1000
Biến dòng băng quấn 1200/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 1200/5A MT5/1/5/1200
Biến dòng băng quấn 1500/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 1500/5A MT5/1/5/1500
Biến dòng băng quấn 1600/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 50/5A MT5/1/5/1600
Biến dòng băng quấn 2000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 2000/5A MT5/1/5/2000
Biến dòng băng quấn 2500/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 2500/5A MT5/1/5/2500
Biến dòng băng quấn 3000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 3000/5A MT5/1/5/3000
Biến dòng băng quấn 3200/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 3200/5A MT5/1/5/3200
Biến dòng băng quấn 4000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 4000/5A MT5/1/5/4000
Biến dòng băng quấn 5000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 5000/5A MT5/1/5/5000
Biến dòng băng quấn 6000/5A Munhean Biến dòng đo lường MCT 6000/5A MT5/1/5/6000

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)