NURI

CONGTODIEN.NET là cổng thông tin chuyên cung cấp các loại:

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá Gelex EMIC, Công tơ điện tử 3 pha EDMI Genius, Công tơ điện tử 3 pha Vinasino VSE3T,Công tơ điện tử 3 pha Elster A1700,Công tơ điện tử3 pha Landis. Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp ME-41mG, Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp ME-40mG, Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-5, VSE3T-5B và VSE3T-50, NURI

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 3 GIÁ GIÁN TIẾP NR-LV3410C

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 3 GIÁ GIÁN TIẾP NR-LV3410C

Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá NR-LV3410C

Công tơ điện tử 3 pha đo đếm gián tiếp

Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, Kwh, Kvar.

Top

   (0)