CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 3 GIÁ GIÁN TIẾP NR-LV3410C

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 3 GIÁ GIÁN TIẾP NR-LV3410C

(1 đánh giá)

NR-LV3410C

NURI

12 tháng

Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá NR-LV3410C

Công tơ điện tử 3 pha đo đếm gián tiếp

Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, Kwh, Kvar.

Công tơ điện tử 3 pha NR-LV3410C

  • Công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá NR-LV3410C
  • Công tơ điện tử 3 pha đo đếm gián tiếp
  • Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, Kwh, Kvar.
  • Điện kế điện tử 3 pha EMIC  NR-LV3410C tiện lợi trong quá trình sử dụng, dùng để thay thế cho các công tơ điện 3 pha cơ khí trước đây sử dụng.

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)