VINASINO

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-10

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-10

Công tơ điện tử 3 pha Vinasino là loại công tơ điện tử 3 pha trực tiếp VSE3T-10.

Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-10 hiển thị màn hình LCD, giữ số liệu được 4 năm.

 Pin tự nuôi 10 năm Hiển thị điện áp, dòng điện, công suất, điện năng, cos phi.

Hiển thị 3 pha 3 biểu giá, giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường.

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp giá rẻ nhất thị trường hiện nay đã được Phê Duyệt Mẫu của Tổng Cục Đo Lường.

3,750,000 đ
MUA NGAY
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5B

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5B

Công tơ điện tử 3 pha Vinasino VSE3T-5B là loại công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp

Công tơ điện tử Vinasino VSE3T-5B là kiểu công tơ điện tử 3 pha có dòng điện định mức là 5(6)A

Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp Vinasino VSE3T có các model: Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-5 Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-5B

Trong đó: Công tơ điện vinasino VS3T-5B là dạng công tơ điện tử 3 pha gián tiếp 2 chiều.

3,900,000 đ
MUA NGAY
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-50

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-50

Công tơ điện tử 3 pha Vinasino là loại công tơ điện tử 3 pha trực tiếp VSE3T-50. Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-50 hiển thị màn hình LCD, giữ số liệu được 4 năm, Pin tự nuôi 10 năm Hiển thị điện áp, dòng điện, công suất, điện năng, cos phi. Hiển thị 3 pha 3 biểu giá, giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường. Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp giá rẻ nhất thị trường hiện nay đã được Phê Duyệt Mẫu của Tổng Cục Đo Lường.

3,750,000 đ
MUA NGAY
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5

Công tơ điện tử 3 pha Vinasino VSE3T-5 là loại công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Công tơ điện tử Vinasino VSE3T-5 là kiểu công tơ điện tử 3 pha có dòng điện định mức là 5(6)A Công tơ điện tử 3 pha Vinasino VSE3T có các model: Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-5 dòng điện hoạt động 5(6)A Công tơ điện tử 3 pha VSE3T-50 dòng điện hoạt động 50(100)A Trong đó: Công tơ điện vinasino VS3T-50 là dạng công tơ điện tử 3 pha trực tiếp Vinasino.

3,700,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)