CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 2 CHIỀU

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 2 CHIỀU

(29 đánh giá)

Atlas Mk10E

EDMI

12 tháng

Công tơ điện tử gián tiếp Công tơ điện 3 pha gián tiếp Dòng điện: 5(20)A ĐIện áp: 57 - 240V Cấp chính xác: 0.5 Đo đếm điện năng gián tiếp. Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, góc lệch pha.....đặc biệt có thanh ghi đa biểu giá lưu trữ được điện năng của ba biểu giá bình thường, cao điểm, thấp điểm. Tiện lợi trong quá trình tính giá thành cho sản phẩm cho mỗi ca sản xuất......

Công tơ điện tử 3 pha 2 chiều giao nhận


Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp Mk10E

Các thông số chính của công tơ điện 3 pha 2 chiều

  • Dòng điện: 5(20)A
  • ĐIện áp: 57 - 240V
  • Cấp chính xác: 0.5
  • Đo đếm điện năng gián tiếp qua biến dòng (TI).

Đo được các thông số dòng, áp, cos phi, góc lệch pha.....đặc biệt có thanh ghi đa biểu giá lưu trữ được điện năng hai chiều của ba biểu giá bình thường, cao điểm, thấp điểm. Tiện lợi trong quá trình tính giá thành cho sản phẩm cho mỗi ca sản xuất......

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)