CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ LANDIS

CONGTODIEN.NET là đại lý cung cấp công tơ điện tử 3 pha 3 giá đa chức năng Landis & Gyr

Công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr ZM405CR44, Công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr ZM405CT44, Công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr ZM405CR44.0007, Công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr ZM405CT44.0457,   

mỗi trang
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA LANDIS

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA LANDIS

Công tơ điện tử 3 pha Landis & Gyr thuộc dòng công tơ điện tử 3 pha đa chức năng đa biểu giá.

Công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr được sử dụng cho nhóm khách hàng có mức độ sử dụng điện lớn qua các Trạm biến áp riêng, với biểu giá điện tính theo tưng khung thời gian, đo đếm điện năng cả bốn góc phần tư, có thu thập từ xa bằng RF, RF-Mesh, PLC, GPRS hay RS485.

Top

   (0)